Zamówienia telefoniczne: +48 607 920 770
Zakupy Online

Reklamacje i zwroty


1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową –  sprzedażą ,przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt , chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe z uwagi na nadmierne koszty.


2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową wynikająca ze sprzedaży .


3. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedający nie sprosta takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny – dodatkowego rabatu albo odstąpienia od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.


4. Towar wadliwy lub uszkodzony prosimy odsyłać na adres: „VIXON PLUS ” SP.J. M. M. Miłosz ul. Nowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski  -  Polska   PL.
Wszelkie niezgodności prosimy kierować pod nr telefonu  697 075 700  lub internet@vixon.pl


5. Kupujący ma prawo do odwołania się od wydanej przez Sprzedającego decyzji w sprawie reklamacji w okresie 14 dni od daty przekazania w/w dokumentu. Odwołanie należy przesłać na adres: „VIXON PLUS ” SP.J. M. M. Miłosz ul. Nowa 2    63-400 Ostrów Wielkopolski  -  Polska   PL.

6. Data przyjęcie odwołania liczona jest od daty wpływy na adres mailowy lub pocztowy.

7. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. w/w towar  prosimy odesłać lub przekazać do siedziby firmy osobiście wraz z dokumentem zakupu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano naszą firmę  o odstąpieniu od niniejszej umowy – Kupna  . Termin będzie dotrzymany , jeżeli odeślą Państwo  w/w produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą lub spedycją wynosi 60 zł PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.