Zamówienia telefoniczne: +48 607 920 770
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny

Reklamacje i zwroty

Reklamacje


 

Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową wynikająca ze sprzedaży. Kupujący ma prawo do odwołania się od wydanej przez Sprzedającego decyzji w sprawie reklamacji w okresie 14 dni od daty przekazania w/w dokumentu. Data przyjęcia odwołania liczona jest od daty wpływu na adres mailowy lub pocztowy. 

Towar wadliwy lub uszkodzony wraz z dokumentem zakupu prosimy odsyłać na adres:
„VIXON PLUS ” SP.J. M. M. Miłosz
ul. Nowa 2,  63-400 Ostrów Wielkopolski

Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący.

 

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Zwroty


 

Konsument, który zawarł  umowę na odległość  ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.  Towar wraz z dokumentem zakupu oraz danymi do przelewu prosimy odsyłać na adres:
„VIXON PLUS ” SP.J. M. M. Miłosz
ul. Nowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący.